Hệ Điều Hành Điện Thoại

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Top các hệ điều hành điện thoại phổ biến nhất hiện nay

Hệ điều hành điện thoại là gì

Hệ điều hành điện thoại được hiểu là một phần mềm hệ thống giúp người sử dụng điện thoại có thể điều khiển, sử dụng điện thoại một cách dễ dàng. Hệ điều hành điện thoại chỉ xuất hiện trên các dòng điện thoại smartphone. Hiện nay đa phần các điện thoại đều sử dụng hệ điều hành. Các hệ điều hành phổ biến trên điện thoại hiện nay đó chính là Android và IOS.

Các hệ điều hành trên điện thoại

Hệ Điều Hành

Hệ điều hành Android

Hệ điều hành Android 5 / 5 ( 1 bình chọn )

Hệ Điều Hành

Hệ điều hành IOS

Hệ điều hành IOS

Latest Apps

Game for Windows

Phần Mềm Học Tiếng Anh

BuSuu

Miễn phí
0 out of 5

Phần Mềm Học Tiếng Anh

ELSA Speak

Miễn phí
0 out of 5

Phần Mềm Học Tiếng Anh

Memrise

Miễn phí
0 out of 5

Phần Mềm Học Tiếng Anh

Duolingo

Miễn phí
0 out of 5

Phần mềm chuyển đổi pdf sang word

Solid PDF to Word

Miễn phí
0 out of 5
View more

Top new Apps

Game for Windows

Hệ Điều Hành

Windows 8

Trả phí
0 out of 5

Hệ Điều Hành

Window XP

Miễn phí
0 out of 5

Hệ Điều Hành

Window 7

Trả phí
0 out of 5

Phần mềm chuyển đổi pdf sang word

Solid PDF to Word

Miễn phí
0 out of 5

Phần mềm chuyển đổi pdf sang word

Smallpdf

Miễn phí
0 out of 5
View more

Updated Apps

Game for Windows

Phần Mềm Học Tiếng Anh

BuSuu

Miễn phí
0 out of 5

Phần Mềm Học Tiếng Anh

ELSA Speak

Miễn phí
0 out of 5

Phần Mềm Học Tiếng Anh

Memrise

Miễn phí
0 out of 5

Phần Mềm Học Tiếng Anh

Duolingo

Miễn phí
0 out of 5

Phần mềm chuyển đổi pdf sang word

Solid PDF to Word

Miễn phí
0 out of 5
View more