Category Archives: Các Phần Mềm Máy Tính

Tổng hợp các phần mềm máy tính thường sử dụng nhất

Phần mềm máy tính là gì

Phần mềm máy tính là những ứng dụng được cài đặt thêm trên máy tính để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dùng. Để có thể khai thác các tính năng hay sử dụng máy tính một cách phù hợp. Người dùng cần cài đặt thêm các phần mềm, tiện ích để làm việc. Phần mềm là những thứ chúng ta không thể nhìn thấy, chỉ có thể cài đặt và sử dụng thông qua giao diện đồ họa trên máy tính.

Phân loại các phần mềm trên máy tính

Trong công nghệ phần mềm, máy tính lại được chia thành nhiều loại phần mềm khác nhau. Dựa vào mục tiêu sử dụng phần mềm có thể được chia thành các loại phần mềm như :

Phần mềm ứng dụng là gì

Phần mềm ứng dụng là phần mềm được cài đặt trên máy tính để thực hiện các công việc hoặc phục vụ giải trí. Trong nhóm phần mềm ứng dụng lại có nhiều nhóm phần mềm khác nhau như : đọc filde pdf, phần mềm diệt virus. Chuyển đổi pdf sang word, phần mềm gõ tiếng Việt.

Phần mềm hệ thống là gì

Phần mềm hệ thống là nhóm các phần mềm được cài đặt quản lý hành cứng máy tính. Phần mềm hệ thống là phần mềm rất quan trọng để phần cứng có thể hoạt động gồm một số phần mềm như :

Hệ điều hành (operating system)

Hệ điều hành là phần mềm giúp chúng ta có thể sử dụng các phần mềm khác. Nếu không cài đặt hệ điều hành trên máy, bạn không thể sử dụng được máy tính của mình.Mỗi máy tính chỉ có một hệ điều hành, tuy nhiên chúng ta có thể bằng cách này hoặc cách khác cài đặt 2 hệ điều hành trên máy tính. Thế những mỗi lần sử dụng, chúng ta chỉ có thể chọn 1 loại hệ điều hành để khởi động máy tính mà thôi.

Trình điều khiển thiết bị (driver) là gì

Driver hay còn gọi là trình điều khiển thiết bị là các phần mềm được cài đặt để các thiết bị phần cứng có thể hoạt động kết nối với nhau. Các trình điều khiển thiết bị thường phải được cài đặt trên máy tính như : driver card mạng, driver card màn hình, driver ổ cứng, driver card âm thanh..

Phần mềm tiện ích là gì

Phần mềm tiện ích là phần mềm được thiết kế giúp người dùng bảo trì và chăm sóc máy tính. Phần mềm tiện ích tiếng anh là Utility software, bao gồm một số phần mềm như : quản trị, quản trị từ xa, hỗ trợ sao lưu, phục hồi dữ liệu trên máy tính.

Phần mềm độc hại hoặc malware

Đây là phần mềm được các hacker, đối tượng tội phạm công nghệ cao phát triển nhằm gây hại và phá hỏng máy tính.

Các phần mềm trên máy tính thường dùng nhất

Latest articles

Xem kho phần mềm