【Mới nhất 2022】Tổng hợp 1001+ kí hiệu đặc biệt Alt #Đầy đủ

BTV Soft Folder

13/01/2022

Share

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Alt

Bạn đang tìm kiếm bảng kí tự đặc biệt Alt để tạo những nickname hay status ấn tượng. Bài viết sau đây, Soft Folder sẽ hướng dẫn bạn có thể tự tạo các ký hiệu đặc biệt trên bàn phím QWERTY bằng cách gõ tổ hợp phím Alt và các phím số. Đây được gọi là mã Alt hay Alt Code. Mời bạn cùng theo dõi.

1. Cách gõ các kí tự đặc biệt bằng bảng mã Alt

Để tạo biểu tượng độ (degree) bằng giá trị Alt Code trên bàn phím, bạn có thể thực hiện như sau:

  • Bàn phím phải được chuyển sang trạng thái NumLock.
  • Nhấn và giữ phím Alt trên bàn phím.
  • Nhập giá trị Alt Code tương ứng cho biểu tượng trong bảng trên.

2. Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Alt

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Alt
Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Alt
Chữ HOA Chữ thường
Alt Codes Biểu tượng Alt Codes Biểu tượng
Alt 0192 À Alt 0224 à
Alt 0193 Á Alt 0225 á
Alt 0194 Â Alt 0226 â
Alt 0195 Ã Alt 0227 ã
Alt 0196 Ä Alt 0228 ä
Alt 0199 Ç Alt 0231 ç
Alt 0200 È Alt 0232 è
Alt 0201 É Alt 0233 é
Alt 0202 Ê Alt 0234 ê
Alt 0203 Ë Alt 0235 ë
Alt 0204 Ì Alt 0236 ì
Alt 0205 Í Alt 0237 í
Alt 0206 Î Alt 0238 î
Alt 0207 Ï Alt 0239 ï
Alt 165 Ñ Alt 164 ñ
Alt 0210 Ò Alt 0242 ò
Alt 0211 Ó Alt 0243 ó
Alt 0212 Ô Alt 0244 ô
Alt 0213 Õ Alt 0245 õ
Alt 0214 Ö Alt 0246 ö
Alt 0138 Š Alt 0154 š
Alt 0218 Ú Alt 0249 ù
Alt 0219 Û Alt 0250 ú
Alt 0220 Ü Alt 0251 û
Alt 0217 Ù Alt 0252 ü
Alt 0221 Ý Alt 0253 ý
Alt 0159 Ÿ Alt 0255 ÿ
Alt 0142 Ž Alt 0158 ž

3. Bảng kí tự đặc biệt Alt dành cho các chữ cái mở rộng

Chữ HOA Chữ thường
Alt Code Biểu tượng Alt Code Biểu tượng
Alt 0229 å Alt 0197 Å
Alt 0140 Œ Alt 0156 œ
Alt 0254 þ Alt 0222 Þ
Alt 0216 Ø Alt 0248 ø
Alt 0198 Æ Alt 0230 æ
Alt 165 Ñ Alt 164 ñ
Alt 0223 ß Alt 0240 ð
Alt 0208 Ð

4. Bảng mã kí tự đặc biệt Alt trong tin nhắn chat

Alt Code Biểu tượng
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 11
Alt 12
Alt 13
Alt 14

5. Bảng kí tự đặc biệt Alt cho tiền tệ

Bảng kí tự đặc biệt Alt cho tiền tệ
Bảng kí tự đặc biệt Alt cho tiền tệ
Alt Code Biểu tượng
Alt 0164 ¤
Alt 156 £
Alt 0128
Alt 36 $
Alt 155 ¢
Alt 157 ¥
Alt 158
Alt 159 ƒ

6. Các kí tự đặc biệt Alt trong toán học

Alt Code Biểu tượng Alt Code Biểu tượng
Alt 48 – 57 0 – 9 Alt 60 <
Alt 43 + Alt 62 >
Alt 45 Alt 242
Alt 0215 × Alt 243
Alt 0247 ÷ Alt 251
Alt 37 % Alt 252
Alt 0137 Alt 0185 ¹
Alt 40 ( Alt 0178 ²
Alt 41 ) Alt 0179 ³
Alt 241 ± Alt 227 π
Alt 47 / Alt 248 °
Alt 0188 ¼ Alt 35 #
Alt 0189 ½ Alt 236
Alt 0190 ¾ Alt 230 µ
Alt 46 . Alt 228 Σ
Alt 240 Alt 239
Alt 61 = Alt 244
Alt 247 Alt 245

7. Bảng kí tự đặc biệt Alt dùng cho Bullets và Symbols

Alt Code Biểu tượng Alt Code Biểu tượng
Alt 1 Alt 13
Alt 2 Alt 14
Alt 3 Alt 16
Alt 4 Alt 17
Alt 5 Alt 254
Alt 6 Alt 30
Alt 7 Alt 31
Alt 8 Alt 23
Alt 9 Alt 24
Alt 10 Alt 25
Alt 11 Alt 26
Alt 12 Alt 27
Alt 0129 Alt 18
Alt 15 Alt 29
127

8. Kí hiệu đặc biệt Alt để vẽ ô, tô màu

Alt Code Biểu tượng Alt Code Biểu tượng
Alt 176 Alt 200
Alt 177 Alt 201
Alt 178 Alt 202
Alt 179 Alt 203
Alt 180 Alt 204
Alt 181 Alt 205
Alt 182 Alt 206
Alt 183 Alt 207
Alt 184 Alt 208
Alt 185 Alt 209
Alt 186 Alt 210
Alt 187 Alt 211
Alt 188 Alt 212
Alt 189 Alt 213
Alt 190 Alt 214
Alt 191 Alt 215
Alt 192 Alt 216
Alt 193 Alt 217
Alt 194 Alt 218
Alt 195 Alt 219
Alt 196 Alt 220
Alt 197 Alt 221
Alt 198 Alt 222
Alt 199 Alt 223

9. Bảng kí tự đặc biệt Alt tiếng Hy Lạp

Alt Code Biểu tượng Mô tả
Alt 224 α Alpha
Alt 225 ß Beta
Alt 226 Γ Gamma
Alt 235 δ Delta
Alt 238 ε Epsilon
Alt 233 Θ Theta
Alt 227 π Pi
Alt 230 µ Mu
Alt 228 Σ Sigma hoa
Alt 229 σ Sigma thường
Alt 231 τ Tau
Alt 232 Φ Phi hoa
Alt 237 φ Phi thường
Alt 234 Ω Omega

10. Bảng mã kí tự đặc biệt Alt bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký

Alt Code Biểu tượng Mô tả
Alt 0169 © Copyright
Alt 169 ® Registered symbol
Alt 0153 Trademark

11. Bảng kí tự đặc biệt Alt hình mũi tên

Bảng kí tự đặc biệt Alt hình mũi tên
Bảng kí tự đặc biệt Alt hình mũi tên
Alt Code Biểu tượng Alt Code Biểu tượng
Alt 16 Alt 23
Alt 17 Alt 24
Alt 254 Alt 25
Alt 30 Alt 26
Alt 31 Alt 27

12. Các kí hiệu đặc biệt Alt trong code, lập trình

Alt Code Biểu tượng Alt Code Biểu tượng
Alt 0166 ¦ Alt 35 #
Alt 40 ( Alt 40 (
Alt 41 ) Alt 41 )
Alt 94 ^ Alt 64 @
Alt 60 < Alt 91 [
Alt 62 > Alt 93 ]
Alt 61 = Alt 123 {
Alt 42 * Alt 125 }
Alt 47 / Alt 42 *
Alt 92 \

Với bảng kí tự đặc biệt ALT năm 2022 được Soft Folder tổng hợp, hy vọng mọi người có thể tùy chọn sử dụng theo đúng nhu cầu và lựa cho mình một kí tự ưng ý trong trường hợp không thể nhớ hết được các tổ hợp phím của kí tự đó.

Xem thêm:

Latest articles

Xem kho phần mềm