Thư viện conio.h

admin

15/11/2020

Share

conio.h

Thư viện conio.h là gì 

Thư viện conio.h là tên viết tắt của từ Console Input/Output.header. Đây là thư viện thường được sử dụng trong trình biên dịch của các hệ điều hành cũ MS-DOS những năm 1980.

Thư viện conio.h không nằm danh sách các thư viện chuẩn của C. Thư viện này chỉ hỗ trợ trên nền tảng của hệ điều hành Microsoft như DOS, Win32, … Vì vậy chúng ta không thể sử dụng thư viện conio.h nếu lập trình trên các hệ điều hành Linux, Unix.

conio.h
conio.h

Thư viện conio.h ra đời nhằm giúp chúng ta thực hiện các thao tác input hoặc output từ màn hình console. Trong đó có 2 hàm mà các kỹ sư phần mềm thường sử dụng phổ biến nhất là:

+ clrscr(): Đây là lệnh xóa các output đã có trên màn hình console. Bạn có thể nhớ lệnh này rất dễ dàng đó bằng câu nói ” con lớn rồi sẽ có răng ” ???? vui thôi nha…

+ getch(): đây là lệnh lấy input từ màn hình console. Các kỹ sư phần mềm thường dùng điểm này của getch() để dừng màn hình console sau khi xuất kết quả).

Ví dụ dùng Thư viện conio.h
Ví dụ chương trình bạn muốn dừng màn hình console lại sau khi xuất kết quả 4+34+3 ra màn hình.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){
int a = 3;
int b = 4;

printf(“a + b = %d \n”, a + b);
getch(); // Lợi dụng chức năng của getch để
// dừng màn hình console sau khi xuất kết quả.

return 0;
}
Trên đây là một số thông tin về thư viện Thư viện conio.h. Cũng như một số hàm thường dùng trong thư viện này.

Xem thêm các phần mềm lập trình mới nhất 2022 tại đây:

Latest articles

Xem kho phần mềm